Služby a ceny

SLUŽBY A CENY HODINOVÝ SOUSED

A) služba Hodinový soused - STANDARD

Služba nevstupuje do uzamčených částí domu (nemá od domu klíče, pouze od vstupu na pozemek).

Popis služby : Pravidelné návštěvy objektu (četnost podle zvoleného programu), vizuální kontrola domu a zahrady, vybírání a ukládání pošty ze schránky, průběžné provádění jednoduchých  změn v dohodnutém rozsahu  pro potlačení dojmu opuštěnosti objektu, odeslání SMS Objednateli v případě shledání porušenosti integrity objektu = krádež, vítr, techn.závada, povodeň, požár, vandalizmus apod.
Cena: Hodinový soused Standard = 145,- Kč za každou provedenou návštěvu (kontrolu) + dopravné za naježděné množství km od Masarykova náměstí v Říčanech a zpět, sazba 6 Kč/1 km.

Programy Standard:

1) STANDARD - DŮM 1 = rodinný dům a zahrada, kontrola každý den 1x

2) STANDARD - REK 1 = rekreační objekt, kontrola 1x týdně (minimální objednávka na 2 měsíce)

3) STANDARD - REK 2 = rekreační objekt, kontrola 1x za 2 týdny (minimální objednávka na 3 měsíce)

Příklady výpočtu služby Standard:
1) DŮM 1 - Mám  rodinný dům v Říčanech v ulici U Jurečku, odjíždím na 2 týdny na dovolenou od neděle 4.8. do soboty 17.8. = 12x kontrola po 145,- Kč + 12x 3+3 km po 6,- Kč = celkem 2.172,- Kč
2) REK 2 - Mám chatu v Mnichovicích v ulici U Studánky, v lednu, únoru a březnu tam nejezdím =7x kontrola po 145,-Kč + 7x 10+10 km po 6,-Kč = celkem 1.855,- Kč

B) služba Hodinový soused - NADSTANDARD

obsahuje: cokoliv, na čem se objednavatel a Služba písemně dohodnou – sekání trávy, zalévání, péče o bazén, odhazování sněhu, péče o domácí mazlíčky, dohled nad stavem psa dočasně umístěného v psím hotelu, vyřizování domluvené agendy, odesílání vyžádaných informací…
Služby mohou být prováděny operativně podle aktuálních potřeb objednatele, nebo i dlouhodobě, resp. trvale.

Cena: Za provedení dohodnutých služeb, přesahujících rozsah služby Standard, uhradí objednatel Službě částku 150,- Kč za každou započatou půlhodinu, v níž bude dohodnutá nadstandardní služba poskytována.
+ další případné nezbytné výdaje, vynaložené na plnění zadání Objednatele.
+ cestovné 6 Kč /1 km, nezbytné pro provedení nadstandardní služby.
+ 10 Kč za každé Službou objednateli odeslané informační  SMS nad rozsah stanovený pro službu Standard.

K ceně za provedení služby bude připočtena DPH ve výši 21%.

 

Aktuálně

26. 6. 2013

Statistika: V roce 2012 vykradeno v ČR 5.479 rod.domů = škoda 280 mil.Kč. Ve SČ kraji za 1- 4/2013 = vykradeno již 1.340 rod.domů!

31. 5. 2013

Časopis Kurýr v čísle 6 uveřejnil článek o aktivitách služby Hodinový soused.

30. 5. 2013

Zprovoznili jsme internetové stránky této služby na www.hodinovysoused.cz

1. 4. 2013

Se zkušenostmi z neveřejného provozu jsme pro Vás spustili i veřejnou nabídku služeb Hodinový soused.